Tibb Fakultəsi Müraciət Xidməti

Xarici tibb fakültələrinə müraciət etmək uzun və ciddi hazırlıq prosesini tələb edir. Xüsusilə İngiltərədə tibb fakültəsi, İrlandiyada tibb fakültəsi və digər Avropa ölkələrində tibb fakültəsi təhsili almaq istəyən və diş həkimliyi, baytarlıq kimi hissələrə müraciət edəcək namizədlər üçün xüsusi təqdim etdiyimiz Tibb Fakültəsi müraciət xidməti ilə hər adımınızı yönləndiririk.

Akademik keçmişinizdən və qiymətlərinizə görə Tibb Fakültəsi müraciətləri üçün uyğun olub-olmadığınızı qiymətləndirir, müraciət edə biləcəyiniz ən uyğun ölkə və fakültələri təyin edirik. Müraciətdən əvvəl iştirak etməyiniz lazım olan testlərə (UKCATi BMAT və s) hazırlanmanızı və niyyət məktubunuzun Tibb Fakültəsi müraciət standartlarına çıxardılmasını təmin edirik .Ön seçimdən keçən tələbələrə Tibb Fakültəsi müsahibəsinə hazırlanmasını təmin edirik.

Tibb Fakültəsi Müraciət Xidməti

1- Akademik keçmişiniz və qiymətləriniz araşdırılacaq və Tibb Fakültəsinə müraciət üçün uyğun olub-olmadığınızı müəyyən edilir.

2- müraciət edə biləcəyiniz ölkələr/ tibb müəyyən edilir.

3- 5 fərqli Tibb Fakültəsinə müraciət olunur.

4-UKCAT, BMAT, kimi testlər vaxtında getməyiniz təşkil olnur.

5- Tibb fakültəsi müsahibəsinə izah edici hazırlıq edilir.

6- Bütün ərizə formaları mütəxəssis məsləhətçilər tərəfindən doldurulur və müraciət təqibi edilir.

7- Niyyət məktubu, CV və istinad məktubları nəzərdən keçirilir və lazımi düzəlişlər edilir.

Xaricdə Tibb fakültələrinə Levant Xaricdə Təhsilin təcrübəli məsləhətçiləri ilə müraciət edin.