دبیرستان های انگلستان

آیا می خواهید با همکاری با کادر مجرب و حرفه ای موسسه ی Levant Education بهترین گزینه ی دبیرستان در کشور انگلستان را انتخاب نمایید؟

انتخاب مناسب ترین گزینه ی دبیرستان در خارج از کشور برای فرزندانتان می تواند سخت باشد. از میان گزینه های گوناگون و با توجه به معیارهای متفاوت باید تصمیم گرفت. برای مثال، درصد دانش آموزان که می توانند وارد دانشگاه های برتر شوند، درصد دانش آموزان بین المللی به دانش آموزان انگلیسی، گزینه های ارائه شده برای فعالیت های اجتماعی و ورزشی، آموزش به کدام زبان های دنیا صورت می گیرد و بسیاری موارد مشابه دیگر، از عوامل تاثیر گذار در انتخاب صحیح می باشد.

موسسه ی Levant Education با موفق ترین دبیرستان های کشور انگلستان قرارداد همکاری مستقیم دارد. تمام جزئیات و اطلاعات دقیق در مورد سیستم آموزشی کشور انگلستان با ریزترن جزئیات را می توانید از مشاوران موسسه دریافت نمایید. 

در صورتی که تمایل داشته باشید مناسب ترین گزینه ها با توجه به خواسته های شما و فرزندتان را در ملاقاتی حضوری می توانیم به شما توصیه نماییم.

  • آینده ای بهتر، با انتخاب صحیح
  •  ورود به یکی از دانشگاه های برتر و با پرستیژ
  • صحبت کردن زبان های مختلف مانند زبان مادری
  • پیشرفت در زمینه های فعالیت های اجتماعی و ورزشی
  • فارغ التحصیل به عنوان یک شهروند جهانی

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.