کالج های زبان خارج از کشور

زمانی که تصمیم به شرکت دردوره های کالج های زبان در خارج از کشور گرفتید، برای انتخاب کالج زبان، شهر و یا کشور چگونه تصمیم گیری خواهید کرد؟ آیا تمایل به همکاری با موسسه ی اعزام دانشجو که مشاوران آن از نزدیک از کالج های زبان بازدید کردند و با سیستم های موجود در آنها آشنایی کامل دارند، دارید؟

با مشاوران باتجربه ی موسسه ی Levant که اکثر شهرها و کشورهای مشهور دنیا بازدید کرده اند، مطمئن ترین گزینه را انتخاب نمایید، در تمام مراحل از ویزا تا محل اقامت همراه شما خواهیم بود. در عین حال تا زمان اتمام دوره ی تحصیلی تان و برگشت به کشورتان در تمام موارد نیازتان در کنار شما خواهیم بود.

برای شرکت در دوره های انگلیسی عمومی، انگلیسی فشرده، آمادگی آزمون های آکادمیک مانند IELTS, TOEFL, PTE، زبان انگلیسی مشاغل، دوره های تابستانی و... با مشاوران موسسه ی Levant تماس حاصل نمایید.

۵ دلیل مهم برای انتخاب موسسه ی Levant Education

  • همکاری با کالج های زبان باکیفیت، امن، مطمئن و موفق در سراسر دنیا
  • معرفی مناسبترین گزینه ها براساس اهداف، بودجه و خواسته های شما
  • همکاری با مشاوران باتجربه و موفق
  • همراهی با دانشجو در تمامی مراحل از ویزا تا محل اقامت
  • شما برای ما ارزشمند هستید! تا زمان اتمام دوره ی تحصیلی تان و برگشت به کشورتان در تمام موارد نیازتان در کنار شما خواهیم بود.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.