دانشگاه های برتر آمریکا

کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰۰ دانشگاه در بین دانشجویان بین المللی از محبوبیت بالایی برخوردار می باشد. از میان این تعداد دانشگاه انتخاب کار بسیار دشواری می باشد. برترین دانشگاه های آمریکا را در جدول زیر می توانید بررسی نمایید.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2018 US RANKING 2018 City/ State University
=3 =1 Pasadena, California California Institute of Technology
=3 =1 Stanford, Cambridge Stanford University
5 3 Boston, Massachusetts Massachusetts Institute of Technology
7 5 Cambridge, Massachusetts Harvard University
9 6 Chicago, Illinois University of Chicago
=10 7 Pennsylvania, Philadelphia University of Pennsylvania
12 8 New Haven, Connecticut Yale University
13 9 Maryland, Baltimore John Hopkins University
14 10 NYC, New York Columbia University
15 11 Los Angeles, California University of California, Los Angeles
17 12 Durham, North Caroline Duke University
18 13 Berkeley, California University of California, Berkeley
19 14 Ithaca, New York Cornell University
20 15 Evanston, Illinois Northwestern University
21 16 Ann Arbor, Michigan University of Michigan
24 17 Pittsburgh, Pennsylvania Carnegie Mellon University
=25 18 Seattle, Washington University of Washington
=27 19 NYC, New York New York University
31 20 San Diego, California University of California, San Diego
33 21 Atlanta, Georgia Georgia Institute of Technology
37 22 Champaign, Illinois University of Illinois at Urbana-Champaign
43 23 Madison, Wisconsin University of Wisconsin-Madison
49 24 Texas, Austin University of Texas at Austin
=50 =25 Providence, Rhode Island Brown University
=50 =25 Santa Barbara, California University of California, Santa Barbara
53 27 Davis, California University of California, Davis
=54 28 Minnesota, Minneapolis University of Minnesota
=56 =29 Chapel Hill, North Caroline University of North Carolina at Chapel Hill
=56 =29 West Lafayette, Indiana Purdue University
60 31 Los Angeles, California University of Southern California
66 32 College Park, Maryland University of Maryland, College Park
69 33 Boston, Massachusetts Boston University
=70 =34 Columbus, Ohio Ohio State University
=70 =34 State College, Pennsylvania, Pennsylvania State University
77 36 East Lansing, Michigan Michigan State University
=83 37 Houston, Texas Rice University
=86 38 Hanover, New Hampshire Dartmouth College
98 40 Atlanta, Georgia Emory University
99 41 Irvine, California University of California, Irvine
=100 =42 Boulder, Colorado University of Colorado Boulder
=100 =42 Pittsburgh, Pennsylvania University of Pittsburgh
=105 44 Nashville, Tennessee Vanderbilt University
=113 45 Charlottesville, Virginia University of Virginia
=117 46 Bloomington, Indiana Indiana University
=123 47 Washington D.C Georgeytown University
=126 48 Tempe, Arizona Arizona State University
=143 49 Gainesville, Florida University of Florida
=150 50 Notre Dame, Indiana University of Notre Dame
=153 51 Rochester, New York University of Rochester
158 52 Cleveland, Ohio Case Western Reserve University
=159 53 College Station, Texas Texas A&M University
161 54 Tucson, Arizona University of Arizona
=162 55 Santa Cruz, California University of California, Santa Cruz

 

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.


United States دانشگاه ها