دانشگاه های برتر آمریکا

کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰۰ دانشگاه در بین دانشجویان بین المللی از محبوبیت بالایی برخوردار می باشد. از میان این تعداد دانشگاه انتخاب کار بسیار دشواری می باشد. برترین دانشگاه های آمریکا را در جدول زیر می توانید بررسی نمایید.

WORLD UNIVERSITY RANKING 2022 US RANKING 2022 City/ State University
1 1 Cambridge,United States Massachusetts Institute of Technology
3 2 Stanford, Cambridge Stanford University
5 3 Cambridge,United States Harvard University
6 4 Pasadena,United States California Institute of Technology
10 5 Chicago, Illinois University of Chicago
13 6 Pennsylvania, Philadelphia University of Pennsylvania
14 7 New Haven, Connecticut Yale University
19 8 New York City,United States Columbia University
20 9 Princeton,United States Princeton University
21 10 Ithaca,United States Cornell University
23 11 Ann Arbor,United States University of Michigan-Ann Arbor
25 12 Baltimore,United States Johns Hopkins University
30 13 Evanston,United States Northwestern University
32 14 Berkeley,United States University of California Berkeley (UCB)
40 15 Los Angeles,United States University of California,Los Angeles
42 16 New York City,United States New York University (NYU)
48 17 San Diego, United States University of California San Diego (UCSD)
52 18 Durham,United States Duke University
53 19 Pittsburgh,United States Carnegie Mellon University
60 20 Providence,United States Brown University
67 21 Austin,United States University of Texas at Austin
75 23 Madison, Wisconsin University of Wisconsin-Madison
82 24 Champaign,United States University of Illinois at Urbana
85 25 Seattle,United States University of Washington
85 26 Atlanta,United States Georgia Institute of Technology
94 27 Houston, United States Rice University
96 28 University Park, United States Pennsylvania State University
100 29 Chapel Hill, United States University of North Carolina at Chapel Hill
107 30 St Louis,United States Washington University in St Louis
108 31 Davis,United States University of California,Davis
112 32 Boston,United States Boston University
112 33 Los Angeles United States University of Southern California
116 34 West Lafayette United States Purdue University
120 35 Columbus United States The Ohio State University 
146 36 Santa Barbara,United States University of California Santa Barbara
154 37 Rochester,United States University of Rochester
157 38 East Lansing,United States Michigan State University
158 39 College Park,United States University of Maryland,College Park
160 40 Atlanta,United States Emory University
161 41 Cleveland,United States Case Western Reserve University
163 42 Pittsburgh, Pennsylvania University of Pittsburgh
168 43 College Station United States Texas A&M University
173 44 Gainesville, United States University of Florida
186 45 Minneapolis, United States University of Minnesota Twin Cities
191 46 Hanover,United States Dartmouth College
216 47 Phoenix,United States Arizona State University
218 48 Nashville,United States Vanderbilt University
222 49 Notre Dame, United States University of Notre Dame
226 50 Charlottesville United States University of Virginia
232 51 Irvine,United States University of California Irvine
246 52 Amherst,United States University of Massachusetts Amherst
248 53 Washington D.C United States Georgetown University
251 54 Boulder,United States University of Colorado Boulder

 

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.


United States دانشگاه ها