دوره های تابستانی فوتبال

دوره های تابستانی فقط در دوره های زبان خلاصه نمی شود، دوره های خاص تمرین با مربیان حرفه ای در ورزش های مختلف برگزار می گردد. یادگیری تکنیک های فوتبال در کنار مربیان برترین و شناخته شده ترین تیم های فوتبال دنیا و همچنین تقویت زبان انگلیسی در کنار این دوره ی فراموش نشدنی می تواند یکی از بهترین تجربیات فرزندتان باشد.

گزینه های دوره های تابستانی فوتبال:

  • Nike Football Camp, London
  • Manchester City Football Camp, Manchester
  • AC Milan Football Camp, Dublin

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.