دوره های تابستانی ایتالیا

اگر تمایل دارید فرزندتان زبان ایتالیایی خود را با شرکت در دوره های تابستانی در کشور ایتالیا تقویت نماید قبل از هر تصمیمی با مشاوران با تجربه ی ما تماس بگیرید. برای انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه برای  فرزندان ۱۱ تا ۱۶ سالتان در محیطی چند فرهنگی و تابستانی فراموش نشدنی با ما تماس بگیرید. 

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.