دوره های تابستانی اتریش

اگر تمایل دارید فرزندتان زبان آلمانی خود را با شرکت در دوره های تابستانی در کشور اتریش تقویت نماید قبل از هر تصمیمی با مشاوران با تجربه ی ما تماس بگیرید. برای انتخاب بهترین و مناسبترین گزینه برای فرزندان ۱۴ تا ۱۷ سالتان در محیطی چند فرهنگی با ما تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

برای دریافت جزئیات فرم را تکمیل نمایید.


در خواست برشور

برای درخواست برشور فرم را تکمیل نمایید.


وقت ملاقات

قرار ملاقات تعیین نمایید.